Risico Inventarisatie en Evaluatie

In de Arbowet is aangegeven dat elke werkgever periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit moet (laten) voeren. Vaak kan hiervoor een branche RI&E worden gebruikt. Ook kan een RI&E worden opgesteld. Uit de RI&E blijkt welke risico's er bestaan binnen uw bedrijf, instelling of organisatie. Na de inventarisatie volgt het Plan van Aanpak. Hierin is duidelijk aangegeven:

 

  • welke prioriteit hebben de risico's
  • welke maatregelen zijn er nodig om acties in te zetten op de risico's 
  • wie is de verantwoordelijke medewerker (of eigenaar)
  • welk budget is nodig om het risico aan te pakken
  • welke tijdsplanning wordt aangehouden bij het aanpakken van de risico's

 

Periodiek wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd.

Wilt u een RI&E laten uitvoeren of evalueren dan kunt u vrijblijvend contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

^ Naar boven