Veiligheidsbeleid

Naast het opstellen van een gedegen Arbobeleid stellen veel organisaties waaronder met name scholen een Veiligheidsbeleid vast.

Aan de hand van prestatie-indicatoren kunnen alle aspecten die bij veiligheid komen kijken in een Veiligheidsplan systematisch worden gevolgd. Meestal betreft dit:

 

 • Coördinatie veiligheid
 • Arbostructuur
 • Bedrijfshulpverlening
 • Externe partijen
 • Preventieve maatregelen
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Huis- en gedragsregels
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Voorlichting
 • Incidenten en Calamiteiten
 • Omgang met de media

 

Wilt u een Veiligheidsbeleid met bijbehorend Veiligheidsplan laten opstellen neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.


^ Naar boven