Voorlichtingsbijeenkomsten en toolboxen

Als werkgever bent u verplicht om de medewerkers goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Medewerkers zijn verplicht tot een actieve houding tijdens de voorlichting.

 

Eisen voorlichting en toolboxen

Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw organisatie, instelling of bedrijf, dient u de werknemers ook te wijzen op de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken en over de wijze waarop deskundige bijstand in de onderneming is geregeld.

 

Eisen aan goede voorlichting:

  • de voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten van de RI&E
  • de voorlichting en instructie aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven
  • werknemers jonger dan 18 jaar daarbij extra aandacht geven
  • werknemers wijzen op een gebruiksaanwijzing van arbeids- of persoonlijke beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik ervan
  • werknemers wijzen op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze niet met deze machines werken
  • toolboxen vinden bij VCA** minimaal 10 x per jaar plaats

 

Per branche verschillend

Per branche en functie verschilt het waar u voorlichting over moet geven. Worden de werknemers bijvoorbeeld blootgesteld aan veel schadelijk geluid, dan moet de voorlichting hierover gaan.

 

Overige aandachtspunten voorlichting

  • U moet kunnen aantonen dat voorlichting en instructie hebben plaatsgevonden. U moet een registratie kunnen overleggen  welke voorlichting of instructie door wie is gegeven en ontvangen.
  • Eenmalige voorlichting en instructie beklijft niet. Regelmatig opfrissen van de informatie bij de werknemers is daarom van belang.

 

Voor het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten bestaan verschillende mogelijkheden. Neemt u vrijblijvend contact op om deze te bespreken.


^ Naar boven