Calamiteitenplan

In het calamiteitenplan legt men volgens NEN8112 vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het plan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken weer bij calamiteiten. In het plan wordt beschreven wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Ook zijn de ontruimingsplattegronden met routes, blusmiddelen, EHBO posten etc. altijd in het plan opgenomen. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. 

Elke organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben volgens Artikel 15 van de Arbowet.

 

Wilt u een calamiteitenplan laten opstellen of laten herzien neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 


^ Naar boven