Organisatie BHV

U als werkgever bent samen met uw werknemers verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat ongevallen preventief kunnen worden voorkomen en dat personeel tijdens het werk niet ziek of arbeidsongeschikt raakt.

 

Het uitvoeren van een RI&E draagt bij tot het systematisch in kaart brengen van deze gezondheids- en veiligheidsrisico’s. En op basis van de RI&E kunt u als werkgever door het inzetten van Bedrijfshulpverlening (BHV) in uw organisatie deze risico's voorkomen en/of beheersen.

 

Aan de hand van de norm die is vastgelegd in NEN4000 kan bepaald worden hoe het beste vorm gegeven kan worden aan de BHV organisatie.

 

Wilt u de BHV binnen uw werkomgeving opzetten of deze laten toetsen, neemt u dan vrijblijvend contact op.

 

In samenwerking met diverse opleidingsinstituten kunnen de benodigde 

opleidingen worden aangeboden.


^ Naar boven